चलिरहेको किराना पसल बिक्रिमा, समाखूसी सरकारीधारामा

Price: Rs. 5,50,000.00

Location: समाखूसी, सरकारीधारा, Kathmandu

Mobile: 9851111407   Verified    Contact Seller on WhatsApp


Share This Ad on:

  

भाड़ा-८५०० कंट्रयाक-३ वर्षको सरकारीधारा बाट मैपी जानी बाटोमा संपूर्ण फ़र्नीचर, फ्रिज, डिजिटलकाटा, संपूर्ण पसलमा भएको सामान सहितको मूल्य..

All Ads by  If you have items to sell, you can post your Ad here for free. No fees. No commission asked. Kinbech Nepal is Nepal's free online classified marketplace. Just (1) Register (2) Verify Mobile and (3) Post your Ad.


  Login to report this Ad.